Клиенти

Фирма Текс-Техника има над 100 клиенти, като сред най-известните от тях са:

В България:

Антоан Вил, Аристон-С, БГ Текс Нова, Бел Текс М, Бода Стил, Бела Стил, Валина, Вени Стил, Вида Стил, Глобалтекс, Диматекс, Дружба Стил, Етрурия, Космос Текстил, Легия, Лортон, Магик, Мод Аксон, Модена, Мода е Мода Сервици, Паладиум, Паро, Пирос, Рилатекс, Стантекс, Тека Екс, Тренд Фешън текстил, Трансконфексион, Фешън Айкон, Чи Ессе, Чимбидиум, Юрако, и др.

В Чужбина:

Делта Холдинг, Доел Мебел, ИНТ, Палтекс, Хавеп Импекс (Македония), Азаро (Сърбия), Юнионкамере Пуглия (Албания), и др.