Фирмен профил

Офис

От създаването си през 1997 г. досега Текс-Техника е построила и/или обзавела 25 шивашки цеха, повечето - в Северо - Западната и Юго - Западната част на страната (София, Перник, Дупница, Гоце Делчев, и др.). Редовни продажби на текстилна техника, CAD/CAM системи, резервни части, консумативи и на различните видове услуги са реализирани по цялата територия на България и в околните страни от региона (Македония, Гърция, Сърбия, Албания). През периода 2004 – 2009 г. фирмата бе официален дистрибутор на Инвестроника Системас и след това – на Лектра, обслужвайки успешно техните клиенти в България.

Материална база

„Текс-Техника“ разполага с модерен собствен офис в новия бизнес-център „Цветан Лазаров – 33“, в близост до аерогара София.

Персонал персонал

Ръководството, мениджърите, техническите експерти и другите специалисти на „Текс-Техника“ са с десетилетен стаж в бранша и повечето от тях работят във фирмата над 10 години. Същевременно се назначават и нови, съвременно подготвени кадри, познаващи последните тенденции и направления в развитието на шивашката индустрия и свързаните с нея методи и технологии за производство. Синергията между солиден опит и новаторство позволява на компанията да бъде постоянно на предна позиция в бранша.

Предимства

„Текс-Техника“ като надежден бизнес - партньор се характеризира със следните предимства:

Приоритетни направления

В развитието на компанията те са: