Фирмен профил

Офис

От създаването си през 1997 г. Текс-Техника ООД започва дейността си с изграждане и оборудване на текстилни предприятия. До момента има завършени над 25 проекта, повечето в Северо - Западната и Юго - Западната част на страната (София, Перник, Дупница, Гоце Делчев, и др.). Като разширение на тази си дейност, фирмата допълва своето портфолио като започва дистрибуция и сервиз на CAD/CAM системи, предоставяйки допълнителни услуги на своите клиенти. През периода 2004 – 2009 г. фирмата е официален дистрибутор на Investronica Sistemas SA, а по-късно Lectra SA, обслужвайки успешно техните клиенти в България и до днес. Продажби на текстилна техника, CAD/CAM системи, резервни части, консумативи и на различните видове услуги са реализирани по цялата територия на България и в съседските страни от региона (Македония, Гърция, Сърбия, Албания).

От 2015г. фирма Текс-Техника ООД е официален представител на водещи доставчици на оборудване за нуждите на текстилната и мебелни промишлености:

Материална база

„Текс-Техника“ ООД разполага с модерен собствен офис в бизнес-център „Цветан Лазаров – 33“, в близост до аерогара София.

Персонал персонал

Ръководството, мениджърите, техническите експерти и другите специалисти на „Текс-Техника“ ООД са с десетилетен стаж в бранша и повечето от тях работят във фирмата над 10 години. Същевременно се назначават и нови, съвременно подготвени кадри, познаващи последните тенденции и направления в развитието на шивашката индустрия и свързаните с нея методи и технологии за производство. Синергията между солиден опит и новаторство позволява на компанията да бъде постоянно на предна позиция в бранша.

Предимства

„Текс-Техника“ООД като надежден бизнес - партньор се характеризира със следните предимства:

Приоритетни направления

В развитието на компанията са: