Други продукти:

Шивашки, гладачни и други машини:

гладачна техника Шивашка техника

Резервни части и консумативи:

резервни части

Текс-Техника е единствената компания в България, която предоставя комплексен сервиз на инсталираните CAD/CAM системи на фирма Investronica Sistemas, S.A.