Продукти

CAD системи:

програмни продукти за 3D модели програмни продукти за 2D модели маркери CAD системи

CAM системи:

накатавъчна и кроялна техника CAM системи накатавъчни маси плотери

Шивашки, гладачни и други машини:

гладачна техника Шивашка техника

Резервни части и консумативи:

резервни части

Текс-Техника е единствената компания в България, която предоставя комплексен сервиз на инсталираните CAD/CAM системи на фирма Investronica Sistemas, S.A., в т.ч. - по обновяването с последните версии на софтуеърните й модули PGS и MGS.