iDigit
Дигитализиране на кройки

IDigit

IDigit е различен!

IDigit позволява прецизно дигитализиране и обработка без почти никакви допълнителни разходи обучение и поддръжка. IDigit осигурява висока точност на дигитализиране на контурни линии, кръцки, вътрешни линии без необходимост от никаква калибровка. Фото дигитайзера има минимални изисквания за разположение и позволява да бъде преместван многократно.

За разлика от традиционните системи на дигитализация, фотодигитайзерите спестяват време, както в процеса на подготовка на детайлите за дигитализиране така и по време на самото дигитализиране: детайлите се закрепват посредством магнити, а при не много сложни модели, един може да се обработи посредством една снимка.