StyleCAD

StyleCAD - Система за разработване на кройки, градиране и маркери

Tru-Pattern Technology™

Наблюденията на клиентите показват възможно повишаване на производителността от 30% до 50% при използването на StyleCAD. Концепцията на разработване на кройката се базира на лекотата на използване и на ефективността на работа със софтуера. Поради тази причина, типичното време за обучение на потребителите е с 50% по-малко, в сравнение с други CAD системи. Разработването на кройки Life Size (реален размер) става възможно чрез функцията на мониторно калибриране и предоставя на потребителя реалното усещане за ръчно създаване на кройката. StyleCAD съдържа прецизни автоматизирани и усъвършенствани функции, на които моделират желаните форми за кратко време.

StyleCAD PDS

Добре проектираните клавишни комбинации и патентованата функция QuickStep спестяват до 40% от времето. Едни от най-мощните инструменти за чертане, най-добро качество на кривите, включително разнообразни допълнителни линии и инструменти за тяхното използване– направляващи, паралелни, проследяващи, удължаване/скъсяване, чертане/комбиниране. Възможност за поставяне на резерви за шев, мостра, рязане/разтягане върху няколко детайла едновременно.

Инструментите за пенс, преместване на пенс, къдри/набор, плисета са точни и лесни за употреба. Инструмента за комбиниране на криви може да наподобява процеса на ръчна разработка. Копиране/поставяне на детайли, криви, градиране, текст, символи с изключителна лекота. Функцията за близост поддържа четири основни елемента (точка, пресечна, контур, мрежа) позволява точен и лесен избор на елемент и позициониране.

Системата позволява показване на оригинален детайл за лесна проверка на направените конструктивни промени. Снимки на модел/детайл, специфичната информация за модела в различни включително във формат на Excel.

Начинаещите ще намерят менюта с помощни видео клипове изключително полезни.

PDS предлага различни начини за градиране:

StyleCAD Marker

Високопроизводителен софтуер за подреждане на маркери, позволява оптимизиране на ресурсите и времето при подготовката на маркерите за производство.

Автоматичен маркер

Ефективност над 80% след въвеждане на желания процент ефективност и време за подреждане от няколко минути.

StyleCAD 3D

Заедно с Browzware StyleCAD осигурява гъвкавост и лекота на работа, осигурявайки повече време на дизайнерите за същинската й работа. StyleCAD осигурява пълна интеграция с Browzware Vsticher. Модулът StyleCAD Vsticher автоматично конвертира оригинални файлове от Gerber, Lectra, Optitex. По този начин ползвателите на тези системи могат да отварят файловете си директно в Vsticher.

Съвместимост

StyleCAD е съвместима с всички широко разпространени дигитайзери, плотери и кроялни роботи.

Входно изходни файлови формати: DXF, AAMA, HP/GL, DM/PL, IBA/VET(Lectra), PCE/MOD/ZIP, Cut File(Gerber), PAD, Yuka позволява връзката с други CAD системи.

Видео към StyleCad

StyleCAD 2D/3D Integration

StyleCAD PDS V11 - Grading Long Blouse

StyleCAD - Marker Making Part 1