COP

Morgan COP

Софтуер за планиране на кроенето

Morgan COP е пряк наследник на първата в света система за планиране на поръчките на кроене, въведена преди повече от 25 години. Целият натрупан опит и умения са интегрирани в Morgan COP.

     

MD COP е уникален, ценен и основен инструмент за организация на кроялния участък и повишава нейната ефективност, посредством оптимизация на ресурсите (време и материали):