Фирма “Текс-Техника” ООД развива дейността си на територията на Република България от 1997 г. и е с многогодишен опит в областта на шивашката индустрия.

Бизнес център 33

Предмет на дейност

Цялостно оборудване и обзавеждане на цехове за облекло съгласно желанията и потребностите на нашите клиенти, в съответствие с европейските стандарти за отрасъла. Подбор и обучение на персонал. Продажба, поддръжка и сервиз на текстилни машини и CAD/CAM системи. Доставка на резервни части и консумативи. Разработка и разпечатване на модели, кройки и маркери. Участие в международни програми и проекти за сътрудничество.

Нашата мисия

Активно да съдействаме на клиентите на фирмата и да ги поддържаме за успешното им развитие и адаптация към изискванията на технологиите и пазара, за да могат своевременно да отговарят на предизвикателствата на индустрията, която постоянно и динамично се развива и променя.

Тази мисия се изпълнява чрез внедряването на иновационни идеи, технологии и know-how, на базата на познанията и опита на Текс Техника и на завоюваното през годините доверие в отношенията й с клиентите и партньорите.

Стратегическа цел

„Текс-Техника“ ООД има за цел да заеме водеща позиция и да увеличи продажбите си на продукти и услуги както на българския пазар, така и в съседните държави. За постигането й фирмата постоянно разширява асортимента на предлаганите софтуер и хардуер и на свързаните с тях услуги, географския обхват на дейността си, както и позиционирането на предлаганите изделия в нови сфери (мебелна, автомобилна, кожарска, обувна, на техническия текстил и други индустрии). Постоянното усъвършенстване и оптимизация на вътрешно-фирмената организация и на процесите, както и повишаването на квалификацията и професионалната подготовка на персонала са неотделим фактор и същевременно – солидна база за реализацията на тази стратегическа цел.